Всички сме чували фразата на Питър Дракър „култура яде стратегия за закуска“ и наистина, ако фирмена вашата…