Тъй като бизнесът става все по-глобален и взаимосвързан, конкуренцията може да дойде практически от всяка точка на…