Точно като империи, компаниите могат да идват и да си отиват с течение на времето. Има обаче…