HR професионалисти влизат в ролята на актьори, за да представят реални ситуации от ежедневната си работа

Това се случва в рамките на проект на Българска асоциация за управление на хора по програмата „Кризата като възможност“, финансирана от Столична община, администрирана от Асоциация за развитие на София.

За да отвори пространство за активен диалог между студенти и преподаватели в сферата на управлението на човешките ресурси и HR професионалистите, екипът на БАУХ решава да сложи на масата реални казуси, с които HR професионалистите ежедневно се сблъскват. А за да бъде наистина нагледно, интересно и провокиращо размисъл и диалог, казусите не са просто написани или разказани, те са пресъздадени пред камерата. В 6 видео материала не актьори, а колеги от HR гилдията представят ситуации от реалността. Изпълнител или стратегически партньор на бизнеса е HR мениджърът; съществува ли идеалният кандидат за работа, който може да отговори на всички изисквания на работодателя или компромис винаги е необходим – каква е ролята на HR професионалиста в този процес; как HR професионалистите могат да подпомогнат адаптацията на новите хора в организацията – какво се случва, ако не го направят; каква е ролята на HR мениджърът за установяване на култура на отворена комуникация в организацията и защо това е важно; какво се случва, ако HR мениджърът не успее да устои на изкушението да прави хората в организацията щастливи и удовлетворени винаги и на всяка цена – всички тези въпроси са засегнати във видеата. Представени са някои възможни отговори и решения, но е оставено пространство за дискусия, за представяне на алтернативни варианти за реакция във всяка от ситуациите.

Видеата са предназначени да бъдат част от процеса на обучение на студентите по дисциплини, свързани с управлението на човешките ресурси, като им помогнат да влязат в обувките на HR професионалистите и да вземат решения във ситуации, с които те се сблъскват в организациите си. Можете да ги гледате ТУК